Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cá nhân cư trú có thu nhập trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân không cư trú có thu nhập trong lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt người Việt Nam, người nước ngoài ) có thu nhập chịu thuế từ sản xuất kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập khác như bản quyền, quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng.... Như vậy so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì đối tượng nộp thuế TNCN đã được mở rộng và có những điểm mới là: Chuyển cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đang nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất sang nộp thuế TNCN; Bổ sung cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế trước đây chưa có chính sách động viên hoặc được miễn nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập cao nay vào diện phải nộp thuế TNCN.

" /> Điểm mới về đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/05/2008 - 16:08
Điểm mới về đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân
 

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cá nhân cư trú có thu nhập trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân không cư trú có thu nhập trong lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt người Việt Nam, người nước ngoài ) có thu nhập chịu thuế từ sản xuất kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập khác như bản quyền, quyền thương mại, trúng thưởng, thừa kế, quà tặng.... Như vậy so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì đối tượng nộp thuế TNCN đã được mở rộng và có những điểm mới là: Chuyển cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đang nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất sang nộp thuế TNCN; Bổ sung cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế trước đây chưa có chính sách động viên hoặc được miễn nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập cao nay vào diện phải nộp thuế TNCN.

V nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp nghỉ hưu một lần, tiền tuất, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội./.

 

 

 

Đặng Quang Vĩnh

 Cục Thuế Bắc Ninh

Top