Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 28/05/2007 - 23:00
Yên Phong: Chủ động phòng chống lụt bão
Vừa qua, UBND huyện Yên Phong tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác PCLB năm 2007.
Năm 2007, Yên Phong xác định rõ mục tiêu cơ bản trong công tác PCLB là: tích cực giữ vững an toàn hệ thống đê, kè, cống khi lũ cao xuất hiện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ gây nên; kiên quyết không để vỡ đê bối đột ngột vào ban đêm làm ảnh hưởng đến đê chính và nhân dân sống trong vùng đê bối; chủ động kịp thời tiêu nước, hạn chế tối đa diện tích úng ngập cây trồng, bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định... bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Huyện thành lập Ban Chỉ huy PCLB với 7 cụm chống lụt bão và 5 tổ giúp việc (tổ tổng hợp, tổ hoả tốc, tổ kiểm tra, tổ hậu cần và tổ tìm kiếm cứu hộ) có nhiệm vụ: kiên quyết ngăn chặn và xử lý cưỡng chế tình trạng khai thác trái phép cát sỏi, lấy đất ngoài sông làm gạch ngói, xe quá tải đi trên đê, các bến bãi làm ảnh hưởng đến an toàn của đê; đồng thời, xác định các khu vực xung yếu, dự kiến những sự cố có thể xảy ra, xây dựng phương án toàn tuyến, phương án trọng điểm, chuẩn bị đủ vật tư, nhân lực để xử lý ngay từ giờ đầu… sẵn sàng cho cuộc diễn tập PCLB cấp huyện (tại xã Tam Giang) trong thời gian tới. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân tích cực bảo vệ đê, kè cống trong mùa mưa bão.
Top