Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/06/2007 - 23:00
Nóng bỏng vấn đề ô nhiễm môi trường không khí
Trong những năm qua với tốc độ phát triển mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quá trình đô thị hóa, vấn đề môi trường của tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm nóng. Ô nhiễm môi trường được tập trung ở các làng nghề, khu công nghiệp, các dòng sông nơi tiếp nhận nước thải từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đô thị. Tùy từng khu vực và loại hình sản xuất mà vấn đề ô nhiễm môi trường được thể hiện ở nhiều trạng thái và mức độ khác nhau như: ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại… Vấn đề nóng bỏng hiện nay là ô nhiễm môi trường không khí, tác nhân trực tiếp gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên gây ra hiện tượng băng tan.
Chủ thường gặp do nguồn không khí bị ô nhiễm là: Đường hô hấp, mắt, da, thần kinh… ở làng nghề đúc cán thép Đa Hội tuổi thọ trung bình của người dân là 55 tuổi, phụ nữ và trẻ em thường mắc các bệnh ngoài da, viêm họng với tỷ lệ cao.Ô nhiễm không khí do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra đã và đang làm tổn hại đến môi trường sinh thái và chính con người phải gánh chịu hậu quả này. Để khắc phục tình trạng xuống cấp môi trường, các cấp, các ngành và mỗi người dân phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường, gắn kết các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội với bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Từng bước thay đổi hành vi ứng xử ngày càng thân thiện hơn với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững.
Top