Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/06/2007 - 23:00
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng
Hơn 10 năm tái thiết, lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng nhanh về số lượng, quy mô và giá trị đầu tư. Tại cuộc hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng (CLCTXD)” do Sở Xây dựng vừa tổ chức, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp xác đáng.
Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá cao chất lượng những công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo tôi, CLCTXD được quyết định bởi quản lý của chủ thể và quản lý Nhà nước. Nếu chủ thể (chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, thi công, tư vấn giám sát) có ý thức tốt, trách nhiệm cao thì quy mô quản lý Nhà nước sẽ không cần phải mở rộng mà CLCTXD vẫn đạt kết quả tốt nhất. Vì vậy, cần nâng cao năng lực của các chủ thể, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng việc rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản nào không phù hợp với thực tế cần phải sửa đổi nhằm đi đến sự thống nhất trong các cơ quan thực thi luật định. Hơn nữa, việc đánh giá CLCTXD cần có sự nhìn nhận khách quan, không nên cường điệu hoá bởi CLCTXD bao hàm những yếu tố như: an toàn, công năng, thẩm mỹ, tuổi thọ, chúng ta cần phân tích theo từng tiêu chí. Để nâng cao CLCTXD chúng ta cần tập trung triển khai vào 3 nhóm giải pháp chính: hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực của các chủ thể và giám sát cộng đồng. Để bảo đảm cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh, ngành Xây dựng đã luôn quan tâm đến việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, nhất là công tác quản lý CLCTXD. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản pháp quy về quản lý dự  án, CLCTXD, đồng thời trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Năm 2002, tỉnh đã thành lập Trung tâm kiểm định CLCTXD là nòng cốt phục vụ công tác đánh giá chất lượng công trình. Một số  chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đã từng bước nâng cao năng lực, quản lý khá tốt nhiều công trình có yêu cầu kiến trúc cao và kết cấu phức tạp, được nhận giải thưởng kiến trúc, chất lượng vàng…Tuy nhiên trong thời gian gần đây vẫn còn một số vi phạm chất lượng gây sự cố công trình khá nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là: bộ máy, công tác quản lý Nhà nước về CLCTXD còn thiếu năng lực, hoạt động kém hiệu quả; các chủ thể quản lý (chủ đầu tư và các nhà thầu: tư vấn, thiết kế, giám sát) không đủ điều kiện năng lực. Vì vậy, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về CLCTXD, hiệu quả quản lý CLCTXD của chủ đầu tư, nhà thầu, chủ sử dụng công trình và giám sát cộng đồng về CLCTXD. Mục đích chủ yếu là phòng ngừa, ngăn chặn  không để xảy ra sự cố công trình, từng bước xóa bỏ hiện tượng công trình kém chất lượng.Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm về CLCTXD chủ  yếu do: các nhà thầu chưa chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng. Việc kiểm tra xử lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về điều kiện hoạt động, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng còn chưa kịp thời và triệt để. Khắc phục tình trạng này cần tăng cường công tác đào tạo, trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng Mạng kiểm định CLCTXD. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra điều kiện, năng lực các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định CLCTXD. Các đơn vị thi công cần nhận thức đúng về công tác kiểm định, thí nghiệm để bảo đảm kiểm tra đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm xây dựng ngay từ đầu. Những công trình phải chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD phải được quan tâm thực hiện kiểm tra chứng nhận ngay từ khi khởi công. Đơn vị giám sát CLCTXD cần đầu tư một số thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng vật liệu, cấu kiện tại hiện trường…   (Ông Phạm Thế Hoa, Phó Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng - Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng) Để nâng cao công tác quản lý CLCTXD cần thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở để người dân được kiểm tra giám sát việc triển khai dự án. Chủ đầu tư nên chọn lựa những nhà thầu thực sự có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và có uy tín để triển khai dự án. Trong công tác nghiệm thu phải tuân thủ các quy định của luật pháp, các quy trình, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu từ khâu khảo sát, thiết kế cho đến thi công xây lắp. Đặc biệt công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư bao gồm: kiểm tra các điều kiện khởi công, sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào công trình… Thực hiện thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện vật tư, thiết bị công trình; chuẩn bị tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu theo các quy định hiện hành…
Top