Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 11/06/2007 - 23:00
Quế Võ: Giải quyết việc làm cho 1.500 lao động phổ thông; 1.908 lao động tham gia xuất khẩu
* 6 tháng đầu năm, huyện Quế Võ mở 13 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về: nghề mây đan xuất khẩu, kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, hoạt động kinh doanh, dịch vụ…, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn giải quyết việc làm ổn định cho 1.500 lao động phổ thông có mức lương từ 900 ngàn đến 1,2 triệu đồng/người/tháng. Một số đơn vị làm tốt như các cơ sở sản xuất gốm ở Phù Lãng, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty TNHH Canon…
* Từ năm 2004 đến nay, huyện phối hợp với Sở Lao động- Thương binh & Xã hội, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam,  Công ty Nhân lực và Thương mại Quốc tế… tổ chức tuyển dụng và đào tạo 1.908 lao động đưa sang làm  nghề mộc, lắp ráp điện tử, công nhân xây dựng, người giúp việc tại Malayxia, Dubai, Nhật Bản, Hàn Quốc… với mức thu nhập trung bình 4-8 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian tới, Quế Võ tiếp tục thực hiện đề án xuất khẩu lao động, có chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách và hộ nghèo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các công ty… đa dạng hoá các phương pháp tuyển dụng lao động, phấn đấu mỗi năm xuất khẩu từ 500- 700 lao động.  
Top