Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 29/01/2008 - 00:00
Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Ngày 7-12-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Theo đó, hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây: Ngừng thi công xây dựng công trình; Đình chỉ thi công xây dựng công trình, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước: thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm; Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm; Buộc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Trường hợp vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo quy định của Nghị định này bao gồm:- Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng.- Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.- Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).- Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường cộng đồng dân cư.Công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định phải bị xử lý như sau: Lập biên bản ngừng thi công xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp các dich vu seo vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng; Cưỡng chế phá dỡ nếu chủ đầu tư không thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ (nếu có) và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.Trường hợp công trình xây dựng gây lún, nứt, thấm dột hoặc có nguy cơ làm sụp đổ các công trình lân cận thì phải ngừng thi công xây dựng để thực hiện bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện đòi bồi thường tại tòa án; Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công xây dựng khi các bên đạt được thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Top