Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/01/2007 - 00:00
Tiên Du: Bệnh viện Đa khoa và Phòng Y tế huyện đạt xuất sắc
Ngành Y tế huyện Tiên Du vừa tổ chức tổng kết công tác Y tế năm 2006, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2007.
Năm viện Đa khoa. Các đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn và phối hợp với các Trạm Y tê xã, thị trấn trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Tiêu biểu, trong năm, Bệnh viện đa khoa huyện khám bệnh cho 103.428 lượt người, đạt 117%; điều trị cho 4518 lượt bệnh nhân, đạt 124,7% kế hoạch, phẫu thuật 850 trường hợp, không xảy ra tai biến chuyên môn...Trong năm, Phòng Y tế huyện đã cử  18 cán bộ Trạm y tế tham gia các lớp đào tạo: chuyên tu, sản nhi, nha học đường; 19 cán bộ BVĐK đi học nâng cao trình độ. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân được kiểm tra chặt chẽ, xử phạt 19 cơ sở vi phạm. Năm 2006, trên địa bàn huyện không để xảy ra dich vu seo bệnh, ngộ độc thực phẩm và tai biến sản khoa... Kết quả kiểm tra cuối năm: Phòng Y tế, BVĐK huyện đạt xuất sắc, TTYT Dự phòng xếp loại tốt. Toàn huyện hiện có 12 xã được công nhận đạt Chuẩn quốc gia, trong đó có 12/16 xã xếp loại xuất sắc...Nhiệm vụ năm 2007, ngành y tế huyện Tiên Du chú trọng đẩy mạnh công tác KCB tại Bệnh viện, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng TTB y tế; triển khai đồng bộ các hoạt động y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả 10 chương trình, mục tiêu y tế quốc gia. Phấn đấu năm 2007 có thêm 2 đơn vị đạt chuẩn y tế quốc gia là xã Phật tích và Tân Chi...
Top