Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 14/03/2018 - 10:59
Góp phần tích cực cải cách hành chính địa phương
Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, song Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền ở địa phương.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ hướng dẫn người dân lấy số thứ tự giải quyết TTHC.

Đồng chí Tô Thành Công, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ cho biết: “Để hoạt động của Trung tâm đi vào nền nếp, ngay sau khi thành lập, huyện Quế Võ tập trung chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc niêm yết công khai minh bạch TTHC, quy trình giải quyết hồ sơ. Trung tâm phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ về quá trình giải quyết TTHC. Qua đánh giá, công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Trung tâm bước đầu khắc phục tình trạng chậm trễ, giảm bớt phiền hà, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC”.

Hiện Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ đưa được 234 TTHC của 14 cơ quan, đơn vị trong huyện và cấp trên đóng tại địa bàn ra giải quyết tại Trung tâm. Tính từ ngày 1-11-2017 đến ngày 7-3-2018, Trung tâm tiếp nhận 5.546 hồ sơ, trong đó có 2.371 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, chiếm hơn 40%/tổng số hồ sơ; các lĩnh vực có nhiều lượt công dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC như: Đất đai (1.157 hồ sơ), chính sách bảo hiểm y tế (790 hồ sơ), kinh doanh (401 hồ sơ), thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (352 hồ sơ)…

Ông Nguyễn Văn Tưởng, một người dân xã Châu Phong đến giải quyết THHC về lĩnh vực đất đai nhận xét: “Tôi hôm nay đến Trung tâm nhận kết quả làm thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất cho gia đình. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm, họ hướng dẫn tận tình từ việc lấy số thứ tự, tra cứu thông tin, các bước giải quyết. Nhờ đó tôi chỉ mất hai lượt đi lại để làm thủ tục và nhận kết quả đúng lịch hẹn theo quy định”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ trao đổi: “Trước đây khi chưa có Trung tâm Hành chính công, việc giải quyết TTHC qua rất nhiều khâu như tiếp nhận hồ sơ được thông qua văn thư, rồi đến cấp trên phân về các phòng, bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó lại chuyển về văn thư để trả hồ sơ dẫn đến ách tắc, chậm trễ. Nhưng nay với việc tập trung tại một đầu mối nên việc giải quyết TTHC nhanh gọn hơn nhiều,  hơn thế nữa nhiều TTHC còn được giải quyết trước thời hạn, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao”.

Thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ bám sát định hướng của cấp trên, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết TTHC đảm bảo kịp thời, chính xác; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm; tiếp tục tham mưu cấp trên trong việc rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Thu Huyền-Xuân Me
Top