Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 16:41
Gia Bình xây dựng được hơn 8,8 tỷ đồng quỹ khuyến học
Tính đến nay, Quỹ Khuyến học huyện Gia Bình có trên 8,8 tỷ đồng. Hàng năm, Hội khuyến học huyện phối hợp tổ chức trao thưởng cho các thầy cô giáo và học sinh thi đỗ thủ khoa, thi vào các trường Đại học đạt 27 điểm trở lên và trao học bổng cho các học sinh nghèo, học sinh giỏi.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Bình trao thưởng khuyến học, khuyến tài cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2016- 2017.

 

Theo thống kê, hiện toàn huyện có hơn 3,9 tỷ đồng quỹ khuyến học các dòng họ; gần 2 tỷ đồng quỹ khuyến học cấp xã; gần 800 triệu đồng quỹ khuyến học cấp thôn; hơn 1,2 tỷ đồng quỹ khuyến học các trường và quỹ khuyến học Lê Văn Thịnh được xây dựng từ năm 2013 đến nay có số dư 734 triệu đồng.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn và trường học trong huyện đã củng cố, bổ sung ban chấp hành Hội khuyến học; 66% thôn có chi hội khuyến học; 100% các trường có chi hội khuyến học, 55% dòng họ có ban khuyến học. Xây dựng mô hình học tập cộng đồng theo quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ, năm 2014 toàn huyện mới có 14 thôn, 129 gia đình, 72 dòng họ học tập. Đến năm 2017 huyện đã triển khai đại trà, rộng khắp với tổng số 30.971 Gia đình khuyến học, 830 Dòng họ học tập, 75 Cộng đồng học tập cấp thôn, 14  Cộng đồng học tập cấp xã và 48 đơn vị học tập cấp trường. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển phong trào “xã hội học tập”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngọc Hải
Top