Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 16:28
Trung tâm Hành chính công tỉnh: Số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước thời hạn đạt 89,3%
Đến nay Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết 1.287/1.503 thủ tục hành chính (TTHC) của 21 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan cấp trên đóng tại địa bàn.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Tính từ ngày 1-1 đến ngày 12-3-2018, Trung tâm hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết tổng số 5.099 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp; trong đó có 4.557 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, đạt 89,3%. Các lĩnh vực người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC nhiều như: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (1.082 hồ sơ), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1.016 hồ sơ), Sở Tư pháp (1.013 hồ sơ)…

Qua hệ thống đánh giá tự động mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm; thủ tục đơn giản, nhanh gọn, chất lượng. Qua đó góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xuân Me-Bá Phúc
Top