Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 10:42
Đình Tổ phát huy vai trò nêu gương trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Đình Tổ (Thuận Thành) chủ động, bám sát kế hoạch của cấp trên, tập trung lãnh đạo thực hiện, đưa việc học tập và làm theo Bác vào đời sống hàng ngày trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đường giao thông nông thôn xã Đình Tổ (Thuận Thành) được bê tông hóa khang trang giúp nhân dân đi lại thuận tiện.

Ngay khi có kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy xã Đình Tổ tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung bằng việc làm cụ thể (các đồng chí đứng đầu các ngành, đoàn thể trong xã, bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường nêu gương làm trước).

Đặc biệt đối với cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình mỗi đồng chí thực hiện đăng ký ít nhất 1 nội dung bằng việc làm cụ thể nhằm nâng cao, chất lượng hiệu quả công việc qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm kiểm điểm phân loại tổ chức Đảng và đảng viên đều dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ, hiệu quả thực hiện nội dung đã đăng ký làm theo để đánh giá. Từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tinh thần phê bình, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ. Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm công việc của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Cụ thể với vai trò trách nhiệm, từ người đứng đầu cấp ủy đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Đảng ủy xã Đình Tổ đã phát huy tinh thần nêu gương trong việc xây dựng quỹ tiết kiệm làm theo Bác tại cơ quan bằng việc mỗi tháng dành một phần kinh phí từ lương, phụ cấp của mình ủng hộ quỹ tiết kiệm. Nhờ đó mỗi tháng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động làm việc tiết kiệm được gần 1 triệu đồng; một năm được hơn 10 triệu đồng, tính đến nay số tiền của quỹ lên đến 50 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được Đảng ủy thống nhất giao cho Mặt trận Tổ quốc xã quản lý và sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Điển hình như kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua, quỹ tiết kiệm làm theo Bác của xã trích 34 triệu đồng tặng 17 gia đình chính sách. Thông qua việc làm trên, được đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đánh giá cao và mô hình đã nhân rộng ra tại Trường Tiểu học Đình Tổ số 1.

Song song với việc chỉ đạo thành lập quỹ tiết kiệm tại cơ quan xã, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, các thôn trong xã thực hiện Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh và lấy Chi bộ thôn Phú Mỹ làm điểm. Chi ủy, Ban quản lý thôn, hội người cao tuổi xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các gia đình có người thân qua đời mang đi hỏa táng. Với với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” các đồng chí đảng viên có người thân qua đời gương mẫu mang đi hỏa táng. Tiêu biểu như gia đình các đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã... từ đó tạo được lòng tin cho nhân dân trong thôn. Nhờ vậy trong nhiều năm trở lại đây, 100% số người qua đời trong thôn được mang đi hỏa táng, các thôn khác trong xã tỷ lệ người mất đi hỏa táng đến nay hằng năm đều đạt từ 35% đến 50%.

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Đình Tổ trao đổi: “Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được địa phương cụ thể hóa thành nội dung thiết thực, việc làm, sự nêu gương cụ thể từ người đứng đầu cho đến cấp dưới. Từ những nội dung lý thuyết đã được chuyển thể thành việc làm hữu ích và được nhân dân đón nhận như việc hỏa táng, không thuê nhạc hiếu, hoặc như việc thành lập và ủng hộ quỹ tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên cơ quan xã. Qua đây khẳng định sự sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong thực hiện Chỉ thị. Từ đó góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung, duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương”. 

Ngô Thành-Xuân Me
Top