Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 10:40
Đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý được quy định tại Luật BHXH (sửa đổi). Đây là việc làm thiết thực góp phần tạo sự minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH; hạn chế tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH của người lao động; tránh được trường hợp doanh nghiệp giữ sổ BHXH khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ… Hiện nay, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh quyết tâm bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trước ngày 30-9-2018.

 

Việc thực hiện rà soát bàn giao sổ BHXH được thực hiện từ cuối năm 2016 với mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành bàn giao sổ BHXH cho 100% người lao động. Tuy nhiên, mới đây, BHXH Việt Nam đã yêu cầu các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát, bàn giao sổ cho người lao động với mục tiêu hoàn thành trong tháng 9-2018.

Tại Bắc Ninh, ngay khi nhận kế hoạch về rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành liên quan thực hiện. Cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn; thành lập tổ chỉ đạo, tổ thẩm định, tổ nhập liệu đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH; mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động… Đến nay, đã rà soát bàn giao sổ cho khoảng 70% người lao động.

Mới đây, BHXH Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý với mục tiêu đến hoàn thành trước 30-9. Để thực hiện đúng tiến độ này, BHXH tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt. BHXH tỉnh đã xây dựng lại Kế hoạch rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động với các mốc hết ngày 30-6, toàn tỉnh bàn giao 95% sổ BHXH đến tay người lao động và đến ngày 30-9 đạt 100%. BHXH tỉnh đã thành lập tổ rà soát trưng tập cán bộ từ các phòng nghiệp vụ, bên cạnh đó yêu cầu Phòng Quản lý thu phối hợp với phòng Công nghệ thông tin nghiên cứu đề xuất phương án rà soát tất cả các hộ gia đình đã đồng bộ mã số BHXH, không để xảy ra một người là một hộ gia đình; Phòng Cấp sổ, thẻ tham mưu Lãnh đạo BHXH tỉnh xây dựng lại Kế hoạch rà soát, bàn giao sổ BHXH, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động của BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó cũng đề nghị BHXH các huyện, thị xã thành phố, các phòng nghiệp vụ chủ động sắp xếp thời gian, tập trung nhân lực, máy móc phục vụ việc rà soát, bàn giao sổ. Đối với BHXH cấp huyện chưa bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động qua hệ thống Bưu điện, BHXH tỉnh yêu cầu báo cáo nguyên nhân chưa thực hiện đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với Bưu điện thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng sẽ tăng cường cán bộ cho các tổ nhập liệu, huy động cán bộ là đoàn thanh niên cơ quan tham gia làm ngoài giờ hành chính… đồng thời tiến hành làm việc với một số doanh nghiệp có khối lượng sổ nhiều, lao động làm ca kíp… tạo điều kiện cho người lao động nhận sổ trực tiếp, tập trung.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, doanh nghiệp, người lao động, việc bàn giao sổ BHXH trên địa bàn sẽ được thực hiện đúng tiến độ.

Lê Đại
Top