Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 10:22
Các dự án FDI đầu tư vào 13 ngành, lĩnh vực
Toàn tỉnh hiện có 1.137 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,12 tỷ USD đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về mức độ hấp dẫn các dự án FDI.

Nhà máy của CrucialTec Vina (KCN Yên Phong) chuyên sản xuất linh kiện điện tử.

Các dự án FDI đầu tư vào 13 ngành, lĩnh vực,chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (với 636 dự án, tổng vốn đầu tư 10,75 tỷ USD chiếm 80,65% tổng vốn đầu tư giai đoạn này) định hướng xuất khẩu tăng nhanh, góp phần tăng tổng kim ngạch xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Bắc Ninh. Đứng thứ 2 trong ngành đầu tư là kinh doanh bất động sản với 209,53 triệu USD, chiếm 1,57% tổng vốn đầu tư giai đoạn. Thứ 3 là ngành xây dựng với 161,18 triệu USD, chiếm 1,21% tổng vốn đầu tư giai đoạn. Nguồn vốn đầu tư vào ngành dịch vụ còn rất thấp: Giai đoạn 2013-2017 chỉ có 25 dự án với tổng vốn đầu tư 25,7 triệu USD chiếm 0,19% tổng vốn đầu tư giai đoạn, đầu tư vào dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác.

Tin, ảnh: Trần Uyên
Top