Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/03/2018 - 10:07
Tin buồn
Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh; nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm-Đức La Bắc Giang; Viện chủ Tổ đình Đại Thành, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Đại Thành, số 245 đường Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc. Trụ thế: 90 năm; Hạ lạp 69 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 30 ngày 13 tháng 3 năm 2018.

- Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Đại Thành, thành phố Bắc Ninh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16 giờ 00 ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2018.

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 08 giờ 30 ngày 16 tháng 3 năm 2018, sau đó phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Đại Thành.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN


BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC NINH


MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Top