Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/03/2018 - 16:29
Lương Tài chăm sóc lúa xuân ngay từ đầu vụ
Cùng với đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành gieo cấy gieo cấy 4.780 ha lúa xuân trong lịch thời vụ, nông dân huyện Lương Tài tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa sau cấy, phát triển thuận lợi tạo tiền đề cho một vụ xuân đạt năng suất, sản lượng cao.

Trên xứ đồng Đường San, thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa, nhiều nông dân đang tích cực tỉa dặm, bón thúc, làm cỏ, bơm nước, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa diện tích lúa xuân gieo vãi. Bà Nguyễn Thị Vàn cho biết: “Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 5 sào lúa bằng các giống Q5, Khang dân 18, trong đó diện tích gieo vãi chiếm 90%. Do giai đoạn đầu ảnh hưởng của rét đậm nên lúa sinh trưởng chậm so với các năm trước. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình tôi tập trung tỉa dặm, nhổ cỏ, bón thúc để lúa sinh trưởng, phát triển tốt”.

Vụ xuân năm 2018, xã Phú Hòa gieo cấy 608,7 ha lúa, chủ lực là các giống: Q5, Khang dân 18, Bắc thơm số 7… Do chủ động bảo đảm đủ lượng giống, đổ ải sớm, chỉ đạo tốt khâu làm đất, gieo vãi và cấy lúa nên đến hết ngày 4-3, xã Phú Hòa hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân. Hiện nay, nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh, bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho lúa mới cấy, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Theo ông Phạm Xuân Sản, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lương Tài, vụ xuân năm nay huyện tiếp tục định hướng mở rộng diện tích lúa gieo vãi nhằm giúp nông dân chủ động thời vụ, giảm sức lao động, tập trung chủ yếu tại các xã: Phú Hòa, Trung Chính, Bình Định, Lâm Thao, Quảng Phú, An Thịnh và thị trấn Thứa. Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL huyện điều tiết hợp lý nguồn nước; chỉ đạo nông dân chủ động làm đất sớm, che phủ nilon cho 100% diện tích mạ dược, tranh thủ gieo vãi khi thời tiết nắng ấm kể cả trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Đến hết ngày 5-3, huyện Lương Tài cơ bản hoàn thành gieo cấy 4.780 ha lúa xuân, trong đó diện tích lúa gieo vãi đạt gần 3.250 ha. Hiện nay, diện tích lúa gieo vãi bước vào giai đoạn chuẩn bị đẻ nhánh, diện tích lúa cấy đang bén rễ hồi xanh. Xác định đây là giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, Phòng Nông nghiệp & PTNT cùng với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc như: Giữ nước trên mặt ruộng, bón thúc sớm và cân đối, đầy đủ. Đối với lúa gieo vãi, tiến hành tỉa dặm bổ sung bảo đảm mật độ rảnh, bón thúc kịp thời; thường xuyên thăm đồng kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh hại để phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn. Tổ chức phát động xã viên tham gia bắt ốc bươu vàng và diệt chuột….

Thời tiết âm u như giai đoạn hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh hại phát sinh, lây lan trên diện rộng, đặc biệt bệnh lùn sọc đen phương Nam được dự báo có nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện khuyến cáo nông dân cần tập trung chăm sóc, bảo vệ, duy trì mực nước trên mặt ruộng, tích cực thăm đồng, đánh giá mức độ phát sinh của sâu, bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi cả về năng suất lẫn sản lượng.

Nguyễn Tuấn
Top