Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/03/2018 - 15:47
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực trạng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong và Trường Cao đẳng nghề V
Ngày 12-3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực trạng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong và Trường Cao đẳng nghề Viglacera.

Qua giám sát cho thấy, hai đơn vị trên đều làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho học viên. Chất lượng đào tạo nghề được nâng cao, hầu hết học viên sau đào tạo đều làm tốt công việc. Các đơn vị thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho học viên, đối với Trường Cao đẳng nghề Viglacera tỷ lệ học viên đào tạo ra trường có việc làm đạt 100%; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong tỷ lệ học viên sau đào tạo nghề có việc làm đạt 70%. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề; công tác điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề; liên kết dạy nghề,… được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn, sự phối kết hợp giữa các đơn vị với một số địa phương chưa chặt chẽ…

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu hai đơn vị được giám sát tiếp tục khắc phục khó khăn, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên học tập để đạt hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau học nghề, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát cũng tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của hai đơn vị, trên cơ sở đó trình Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mai Phương
Top