Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 11/03/2018 - 17:09
Đảng bộ huyện Quế Võ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, và Nghị quyết số 08 ngày 28-11-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, các chi bộ nông thôn trong huyện Quế Võ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Quế Võ hiện có 111 chi bộ nông thôn, chiếm 55% tổng số chi bộ toàn huyện. Thực tiễn cho thấy, ở đâu chi bộ hoạt động có hiệu quả, đảng viên gương mẫu thì ở đó phong trào sẽ mạnh, sức chiến đấu của mỗi đảng viên, của tổ chức Đảng càng có sức thuyết phục với quần chúng nhân dân.

Mặc dù không phải là một cấp hành chính, nhưng có thể xem thôn, làng như là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã, là nơi trực tiếp vận động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mọi hoạt động của thôn, làng đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của chi bộ.

Đã thành nền nếp, cứ ngày 3 hằng tháng, các đảng viên chi bộ thôn Lê Độ, xã Quế Tân lại tập trung đông đủ để tham gia sinh hoạt chi bộ. Trước khi nghị quyết được thông qua, nhiều đảng viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân như: phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nông dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự,... Đồng chí Trần Thành Kim, Bí thư Chi bộ thôn Lê Độ cho biết: “Hằng tháng cứ đến ngày 1 là chúng tôi tiến hành họp cấp ủy mở rộng, ngày 3 họp chi bộ. Trong quá trình sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong sinh hoạt ý thức của đảng viên được phát huy, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phương pháp đổi mới trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt”.

Cũng như Chi bộ thôn Lê Độ, thời gian qua, các chi bộ nông thôn trong Đảng bộ huyện Quế Võ luôn xác định rõ vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức sinh hoạt. Qua khảo sát ở nhiều địa phương trong huyện, được biết Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nông thôn. Nhiều đơn vị hướng dẫn cơ sở đăng ký và duyệt nội dung sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Từ sự chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy chi bộ khu vực nông thôn bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để lựa chọn nội dung sinh hoạt. Nếu như trước đây, việc sinh hoạt tại không ít chi bộ nông thôn trong huyện còn mang tính hình thức và lúng túng trong khâu tổ chức cũng như phương thức lãnh đạo thì nay vấn đề này đã được khắc phục triệt để. Bởi trong nhiều năm qua, Huyện ủy Quế Võ đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, trong đó có việc khắc phục những bất cập trong sinh hoạt chi bộ ở nông thôn. Quế Võ xác định muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt nói chung và chi bộ ở nông thôn nói riêng, việc làm trước tiên là phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ, cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chúng tôi xác định vai trò của đồng chí bí thư chi bộ rất quan trọng, vì vậy phải nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của bí thư chi bộ, để bảo đảm điều hành sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Trong sinh hoạt phải chọn đúng nội dung, trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được quan tâm ở cơ sở để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phát huy dân chủ và nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong việc bàn đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở.

Qua hơn 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, và gần 6 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở Gia Bình đã có chuyển biến tích cực. Các TCCS đảng ngày càng phát huy rõ hơn vai trò hạt nhân lãnh đạo thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Bình
Top