Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 11/03/2018 - 14:05
Hội VHNT tỉnh quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày 9-3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh họp BCH triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong năm 2018, hội viên Hội VHNT tiếp tục tích cực sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT theo chủ đề; các phân hội chuyên ngành duy trì hoạt động theo kế hoạch; biên tập xuất bản 2 đầu sách, trong đó 1 cuốn sách ảnh về “Nét đẹp miền Quan họ”, 1 cuốn văn nghệ dân gian chuyên đề các loại hình diễn xướng dân gian truyền thống; mở trại sáng tác với chủ đề “Nghiên cứu văn hiến Bắc Ninh phục vụ hoạt động du lịch”; tích cực tham gia các hoạt động liên hoan, triển lãm, trại sáng tác do các hội chuyên ngành T.Ư và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức…

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó, BCH Hội VHNT cần xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội như Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, giải pháp để hoạt động của hội tiếp tục phát triển vững mạnh; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; BCH Hội cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và cấp uỷ các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Thuận Cẩm
Top