Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/03/2018 - 16:51
Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao ký kết giao ước thi đua năm 2018
Ngày 9-3, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Lãnh đạo các Sở Ngoại vụ trong Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao ký kết giao ước thi đua năm 2018.

           

Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao gồm 11 đơn vị tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Sau khi thông qua các Kế hoạch, Quy định về tổ chức hoạt động, nguyên tắc bình xét thi đua, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm tham gia trao đổi, thảo luận, thống nhất chương trình thi đua năm 2018 tập trung vào các nội dung: Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến kinh tế đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn và triển khai hiệu quả phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Xuân Me
Top