Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/03/2018 - 17:13
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Thông báo 518/TB – VPCP của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 8- 3, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan họp phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện Thông báo 518/TB – VPCP của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển dự án đô thị, du lịch sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Căn cứ Quyết định số 697 ngày 25 – 1 – 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập BCĐ thực hiện Thông báo 518 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 463 ngày 22- 2 – 2018 của UBND tỉnh về việc phân công các thành viên BCĐ và đề xuất thành lập Tổ giúp việc BCĐ thực hiện dự án đô thị, du lịch sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và Thị xã Từ Sơn, cơ quan thường trực BCĐ đề xuất quy chế hoạt động của các thành viên và thành lập tổ giúp việc gồm 35 người. Theo đó, các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực và địa bàn được phân công, bảo đảm sự phối hợp công tác về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh chủ trương của tỉnh là xây dựng 1 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí khoảng 1.500 ha trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn làm tiền đề phát triển Bắc Ninh thành phố trực thuộc T.Ư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm điều hành, kiểm soát tiến độ công việc chung. Trên cơ sở Quy chế hoạt động của BCĐ, yêu cầu các thành viên BCĐ chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trước mắt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch các xã nằm trong dự án, bảo đảm phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 3 – 2018; huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh trong việc phát triển khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại, mang tầm quốc gia.

Đức Anh
Top