Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/03/2018 - 09:08
Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia cải cách hành chính
Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tạo dựng được niềm tin với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Trong đó, Công đoàn Sở đóng vai trò quan trọng thông qua việc phát động các phong trào thi đua, vận động CBCCVC cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Người dân làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư được đặt tại trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Với đặc thù là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp đa lĩnh vực: xây dựng cơ bản, công thương, văn hóa- xã hội…, vì thế, để thực thi nhiệm vụ cần đội ngũ có trình độ đa ngành, nghề. Trong thời gian qua, Sở KH&ĐT xác định để thực hiện thành công và hoàn thành các mục tiêu CCHC thì yếu tố con người là quyết định. Vì vậy, Công đoàn Sở thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Sở chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích CBCCVC tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó chú trọng trình độ chuyên môn. Hiện nay, Công đoàn Sở có 94 đoàn viên, 100% đều đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&ĐT cho biết: Công đoàn Sở phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và là hạt nhân quan trọng trong việc tổ chức vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua  thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Cơ bản đội ngũ CBCCVC của đơn vị đáp ứng được yêu cầu công việc được giao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Điều này thể hiện ở chỗ 100% CBCC ứng dụng, sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin vào công việc như CBCC phòng Đăng ký kinh doanh sử dụng thành thạo hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp; CBCC bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở ứng dụng thành thạo phần mềm “một cửa điện tử”; CBCC khác sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành và e-Office…

Là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&ĐT, Sở KH&ĐT hiện đang triển khai gần 140 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Trong đó, lĩnh vực đăng ký kinh doanh thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông”, 3 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Để giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Công đoàn Sở thường xuyên tuyên truyền và quán triệt đội ngũ CBCC dần chuyển biến ý thức từ quản lý sang phục vụ. CBCCVC Sở luôn xác định công việc của DN, người dân là công việc của chính mình, vì vậy luôn lắng nghe để thấu hiểu, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành công việc được giao, giảm thời gian xử lý TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Điển hình như thời gian giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Nhiều thủ tục như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất; Hiệu đính thông tin; Tạm ngừng kinh doanh; Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Tăng vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân… được trả ngay trong ngày. Nhờ đó, năm 2017 đơn vị tiếp nhận hơn 4.570 hồ sơ TTHC, trong đó có 99,76% hồ sơ được trả trước và đúng hạn.

Không tự bằng lòng với những kết quả đạt được, thời gian tới, Công đoàn Sở KH&ĐT tiếp tục tham gia xây dựng và vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; tập trung cải cách thủ tục hành chính gọn nhẹ, đơn giản, đảm bảo tính pháp lý; vận hành thông suốt, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rút gọn bảo đảm minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng hình ảnh cán bộ tận tụy, trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Yến Ngọc
Top