Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/03/2018 - 16:53
Ngành Ngân hàng huy động nguồn vốn đạt 91.344 tỷ đồng
Hết tháng 2, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 91.344 tỷ đồng, tăng 0,7% so cuối năm 2017.
Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) Thuận Thành.

 

Trong đó, tiền gửi của tổ chức đạt 33.075 tỷ đồng, giảm 6,02% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 36,2%; tiền gửi của cá nhân đạt 55.541 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 60,8%; nguồn vốn huy động khác (bao gồm vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi của các tổ chức tín dụngc, tiền gửi của các định chế tài chính…)  2.728 tỷ đồng, tăng 2,2%, chiếm tỷ trọng 3%.

Một số đơn vị có số huy động vốn tăng cao như: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bắc Ninh gần 9.000 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với cuối năm 2017; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Ninh hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so năm 2017….

Tin, ảnh: Hà Linh
Top