Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/03/2018 - 16:46
PC Bắc Ninh phát động thi đua chỉnh trang lưới điện
Công ty Điện lực Bắc Ninh vừa phát động phong trào thi đua “Chỉnh trang trạm biến áp phân phối và hệ thống lưới điện hạ áp đảm bảo an toàn - sạch đẹp” và “Giảm tổn thất điện năng”.
Điện lực Tiên Du chỉnh trang lưới điện trạm biến áp Đông Phù 2.

 

Thời gian thi đua đợt I bắt đầu từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-6 với các mục tiêu: Khắc phục những vị trí mất an toàn và nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ áp, đồng thời tạo cảnh quan sạch đẹp theo tiêu chí 5S (Sàng lọc-Sắp xếp-Sạch sẽ-Săn sóc-Sẵn sàng).

Nội dung thi đua đối với TBA phân phối bao gồm: Củng cố, hoàn thiện TBA bảo đảm an toàn, sạch đẹp; hoàn thiện hệ thống biển báo; không treo hòm công tơ, tủ tụ bù, biển quảng cáo và cáp viễn thông vào cột trạm biến áp để tránh sự cố lây lan…

Đối với lưới điện hạ áp: Thay dây dẫn kém chất lượng; xử lý tiếp xúc ghíp đấu nối và các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho con người; bổ sung các tuyến dây dẫn 1 pha 2 dây có phụ tải lớn thành tuyến có 3 pha 4 dây; đánh lại tên thiết bị trên cột điện đã bị mờ; tháo dỡ các thiết bị và dây dẫn thừa; căn chỉnh các thiết bị trên cột điện như: hộp công tơ, tủ tụ bù, hộp chia điện….; dùng ống nhựa để bọc hoặc thay thế dây sau công tơ có 1 lớp cách điện bằng dây có 2 lớp cách điện; bổ sung sứ quả bàng và sử dụng lạt nhựa để hãm, bó gọn dây vào và dây ra sau công tơ; bổ sung giá chữ D hoặc chữ E, đồng thời dùng lạt nhựa và dây thép mềm bọc nhựa để bó gọn cáp viễn thông.

Về nội dung giảm tổn thất điện năng, các Điện lực thực hiện theo quyết định Giám đốc Công ty giao cho từng tháng/từng TBA phụ tải. Các nội dung thi đua được thực hiện gắn liền với 5 trạm biến áp/tháng/1 Điện lực. Sau ngày 30-6, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty Điện lực Bắc Ninh sẽ tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại từng đơn vị.

Đây là một trong những phong trào thi đua mà Công ty thường xuyên phát động nhằm quản lý, vận hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Tin, ảnh: Công Quang
Top