Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/03/2018 - 08:57
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
Hôm nay ngày 6-3, toàn tỉnh rộn ràng mở hội tòng quân, động viên 1.700 tân binh tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh trong ngày gặp mặt động viên công dân nhập ngũ năm 2018.

 

Cùng với nỗ lực vươn lên phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, Bắc Ninh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), từ kinh nghiệm của năm 2016, 2017, công tác tuyển quân được thực hiện nền nếp hơn. Cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, động viên gắn với kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời những vấn đề trong công tác tuyển quân ngay từ cơ sở. Quy trình tuyển quân được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tương đối toàn diện trong các khâu, bước: Rà duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, duyệt chính trị đạo đức, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ.

 

Kết quả thực hiện quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018:

- Rà duyệt toàn tỉnh có 49.882 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, số đủ điều kiện gọi sơ tuyển là 16.121 công dân, tăng 9,4% so với năm 2017.

- Sơ tuyển sức khỏe 14.574 công dân. Số đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện 10.231 công dân, đạt 77,2%, tăng 22,9% so với năm 2017.

- Khám sức khỏe NVQS 7.522 công dân. Số công dân đủ sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ 2.932 công dân, đạt 40,2%, giảm 2,4% so với năm 2017.

- Tổng số xét duyệt 2.928 công dân, trong đó có 2.876 công dân đủ điều kiện về chính trị để nhập ngũ.

- Toàn tỉnh phát 2.057 lệnh gọi công dân nhập ngũ, đã giao lệnh đạt 100%, trong đó công dân nhận lệnh trực tiếp đạt 99,22%.

 

Trước ngày giao quân, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt động viên và cấp phát quân trang vừa trang nghiêm, vừa sôi nổi. Những tình cảm chân thành, động viên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và gia đình thiết thực khích lệ các thanh niên của quê hương yên tâm lên đường nhập ngũ.

Tuyệt đại đa số các thanh niên nhập ngũ năm 2018 hăng hái, tình nguyện, nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Toàn tỉnh có 599 công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ, 391 đoàn viên, thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong khí thế sôi nổi của buổi cấp phát quân trang, gặp mặt động viên, công dân Nguyễn Thành Đại vinh dự được thay mặt cho 13 thanh niên của xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ chuẩn bị lên đường nhập ngũ phát biểu: “Được sinh ra và nuôi dưỡng trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, thanh niên chúng tôi rất biết ơn công lao thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thấm nhuần truyền thống cách mạng, yêu nước của quê hương. Từ đó nhận thức sâu sắc việc lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào được cống hiến, đóng góp sức trẻ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc”. 

Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Qua kiểm tra các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh có thể khẳng định Bắc Ninh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng nghi lễ và thực sự là ngày hội tòng quân. Với truyền thống tốt đẹp của quê hương, tin tưởng rằng các chiến sỹ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc thiêng liêng”. 

Cao Lợi
Top