Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/03/2018 - 11:07
Cách Bi xây dựng nông thôn mới
Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Cách Bi (Quế Võ), diện mạo làng quê có nhiều đổi mới, đời sống người dân ngày càng cải thiện, tình hình an ninh trật tự được giữ vững... Đó là kết quả của một quá trình xây dựng, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Đường giao thông ở Cách Bi cơ bản được bê tông hóa.

 

Xác định rõ Chương trình xây dựng NTM là nhiệm  vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự thành công phát triển kinh tế - xã hội, năm 2011, Đảng ủy xã Cách Bi đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã gồm 20 thành viên, có trách nhiệm tuyên truyền vận động cho người dân hiểu rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhận thấy lợi ích to lớn mà NTM mang lại, xã Cách Bi đã đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, nói đi đôi với làm để dân hiểu, dân tin mà chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng NTM. Ông Nguyễn Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Cách Bi cho biết: “Phương châm xuyên suốt của địa phương là gắn xây dựng NTM với các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; lấy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên làm trọng tâm và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM làm trọng điểm. Cũng từ đó, các quy hoạch, đầu tư xây dựng ở địa phương đều được công khai. Người dân được chủ động cử ra ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân... tham gia giám sát các công trình xây dựng công cộng, bảo đảm chất lượng và tiến độ từng dự án xây dựng các công trình như trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn”.

Sau hơn 6 năm, xã Cách Bi đã huy động hơn 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Điểm nhấn là địa phương đã đầu tư hơn 71 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn: Bê tông hóa 3,1 km trục đường xã, liên xã và 31,1 km đường giao thông trục thôn, ngõ xóm; bê tông hóa và trải cấp phối 43,6 km đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tăng gia, sản xuất nông nghiệp. Đi trên những con đường trải dài rộng rãi, bằng phẳng từ các thôn đến xã, từ trong khu dân cư ra ngoài cánh đồng của xã Cách Bi, ai cũng cảm nhận rõ diện mạo NTM đang hiện hữu nơi đây. Cuối năm 2017, xã Cách Bi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Từ Quốc lộ 18 vào xã NTM Cách Bi những ngày đầu xuân 2018, người dân phơi phới niềm vui ngập tràn. Nếu như năm 2011, tổng thu nhập toàn xã chỉ đạt 68,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2017, tổng thu nhập toàn xã ước đạt 126,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. 5/5 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ sở vật chất, hạ tầng trường học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở được đầu tư đồng bộ, hiện đại (100% các trường đạt chuẩn quốc gia), đáp ứng nhu cầu học tập của thế hệ trẻ. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát triển.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp và đặc biệt là thành quả trong xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cách Bi sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn.

Ngô Phú-Phong Vân
Top