Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 28/02/2018 - 10:04
Quế Võ thực hiện tốt chính sách đối với dân công hoả tuyến
Cùng với việc chăm lo giải quyết có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với quân nhân và chính sách hậu phương quân đội, huyện Quế Võ đang tích cực triển khai thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến, Ban CHQS huyện Quế Võ đã tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo 24, Tổ tư vấn cấp huyện, hướng dẫn, kiện toàn Hội đồng chính sách cấp xã theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, đài phát thanh huyện làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, quán triệt triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng thành phần quy định.

Với phương châm “nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả”, thời gian qua, Ban CHQS huyện Quế Võ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người có công trên địa bàn. Công tác tiếp nhận và tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ ở các cấp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại, tố cáo.

Trung tá Lại Hữu Lưu, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Quế Võ cho biết: Quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn như: số dân công hoả tuyến thời kỳ kháng chiến chống Pháp đối tượng cơ bản đã chết, số đối tượng còn sống đã già yếu, thân nhân của đối tượng này thì nắm không chắc, nên gặp nhiều khó khăn trong kê khai, danh sách các đợt đi, về của cán bộ phụ trách và ở cấp xã lưu trữ còn ít, nhiều trường hợp đi làm ăn xa..., song với tinh thần, trách nhiệm, đội ngũ làm công tác chính sách của cơ quan đã từng bước tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách với người có công. Đến nay, Ban CHQS huyện Quế Võ đã chi trả 1.391 đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 2 tỷ 852 triệu đồng.

Từ những kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 49, thời gian tới, Ban CHQS huyện Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiến độ xét duyệt, chi trả chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Hoàng Hanh, Ban CHQS huyện Quế Võ
Top