Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 28/02/2018 - 10:03
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh
Đảng bộ thành phố Bắc Ninh hiện có 271 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 49 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố với trên 9.400 đảng viên.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, khu phố, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đảm bảo sát với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy duy trì thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí Thành ủy viên đi công tác và trực tiếp dự sinh hoạt tại cơ sở; các xã, phường cũng phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Qua đó, giúp cấp ủy trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên cũng như những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nội dung thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chi bộ còn thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên tháng trước. Trong đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kiểm điểm rõ về mức độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng đảng viên đã được phân công. Trong đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, các đảng viên tham gia phát biểu thảo luận trọng tâm, trọng điểm với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng; vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là của bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ nét với khả năng điều hành linh hoạt. Do vậy, buổi sinh hoạt chi bộ đã thực sự là diễn đàn dân chủ, phát huy tính sáng tạo của đảng viên, tăng cường tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau, nhất là những đảng viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đánh giá là hiệu quả, đó là Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đơn vị đều dành thời gian để triển khai và kiểm điểm việc thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ít nhất 3 tháng 1 lần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nội dung liên quan đến học và làm theo Bác. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ và từng cá nhân đảng viên. Hàng năm, mỗi đảng viên lựa chọn một số việc cụ thể để làm theo; mỗi chi bộ lựa chọn một số nhiệm vụ còn hạn chế để tập trung lãnh đạo giải quyết. Đây sẽ là tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cuối năm. Qua đó, giúp cấp ủy tăng cường quản lý, giám sát, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cả nơi công tác, cư trú; phân công công tác phù hợp với trình độ, năng lực của từng đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Bắc Ninh trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thảo Nguyên - Hải Yến
Top