Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/02/2018 - 08:57
Đảng bộ xã Đại Lai học theo Bác bằng những việc làm thiết thực
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đại Lai (Gia Bình) trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ Đại Lai có 348 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường và trạm y tế. Là địa phương thuần nông của huyện, song Đảng bộ xã luôn đoàn kết, thống nhất giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, phát huy nội lực để hưởng ứng và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ xã đã chú trọng công tác tuyên truyền và nêu gương trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, xây dựng kế hoạch rèn luyện của đảng viên trong năm, đưa các nội dung học tập làm theo gương Bác vào sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể, có đánh giá nhận xét thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Việc triển khai lồng ghép các nội dung “học tập” và “làm theo” lời Bác với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Lai nghiêm túc thực hiện. Đảng ủy đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục; việc tự phê bình và phê bình được nâng cao trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chủ tịch theo chuyên đề hàng năm.

Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo gương Bác. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong xã xác định rõ “làm theo” gương Bác phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nói đi đôi với làm, cải cách thủ tục hành chính, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến chính sách, quyền lợi của nhân dân...

Bên cạnh đó,  phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng tình cao, nhân dân trong các thôn đã tăng cường các hoạt động thiện nguyện ủng hộ người nghèo, gia đình khó khăn, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo. Các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: sản xuất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án, vệ sinh môi trường… thời gian qua đã đạt kết quả khả quan từ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Danh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lai cho biết: “Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã thời gian qua, chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở mỗi chi bộ thôn đã gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, vài năm trở lại đây, cuộc sống của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97% theo tiêu chí mới”.

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Đại Lai sẽ tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh việc làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhân rộng những gương điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đưa việc học và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu ứng cao.

Xuân Bình
Top