Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 23/02/2018 - 09:14
Vai trò của MTTQ tham gia xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành đô thị loại III
Những năm qua, thị xã Từ Sơn đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm hoàn thành các tiêu chí đưa thị xã trở thành đô thị loại III trong năm 2018. Trong sự phấn đấu chung của cả hệ thống chính trị, không thể không nói đến vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay tham gia thực hiện các tiêu chí, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Nhằm xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, trong những năm qua, UB MTTQ thị xã và các xã, phường đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt chú trọng vận động nhân dân triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, UB MTTQ các cấp cũng thường xuyên triển khai, phát động sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, trọng tâm, xuyên suốt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và đổ rác đúng nơi quy định, MTTQ và các đoàn thể thành viên phối hợp với UBND các cấp tổ chức Tết trồng cây tại các khu trung tâm thị xã và các xã, phường với hàng nghìn cây được trồng mới. Vận động nhân dân tạo điều kiện mặt bằng cho thi công các dự án nước sạch xây dựng đồng thời hưởng ứng sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả, không làm ô nhiễm nguồn nước, bảo đảm cho nguồn nước sạch được sử dụng lâu dài, nhất là nguồn nước ngầm. Vận động nhân dân các khu phố, tuyến phố đổ rác theo giờ, biển hiệu quảng cáo đúng quy định, tháo dỡ mái che, mái vẩy không đúng quy định để phố phường phong quang, sạch đẹp. Năm 2017 trên địa bàn thị xã có 80/80 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, có 34.816/ 36.197 hộ gia đình đăng ký “gia đình văn hóa” bằng 96,18%, 135/137 cơ quan đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 5/5 xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7/7 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ bằng giống, vốn cũng như khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đồ gỗ, dệt may, sắt thép,  giúp đỡ nhau nguyên vật liệu sản xuất như cho trả chậm khi mua nguyên liệu hoặc bao tiêu những sản phẩm khi đã sản xuất xong để xuất khẩu ra nước ngoài với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Vận động nhân dân góp công, của xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng nông thôn, ngõ, xóm, các công trình thiết chế văn hóa được tôn tạo khang trang, sạch đẹp. Sự nghiệp giáo dục, y tế được chăm lo, phát triển có nhiều chuyển biến. Trong năm, MTTQ cùng các đoàn thể thành viên và Chính quyền các cấp đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công… hàng nghìn suất quà. Qua tổng hợp trong năm 2017, tổng số quà từ Trung ương đến cơ sở đã được trao đến tận tay cho đối tượng là 10.874 suất trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Cũng trong năm, MTTQ thị xã đã đề nghị MTTQ tỉnh thẩm định được 28 nhà đủ tiêu chuẩn xây dựng nhà Đại đoàn kết và đã hỗ trợ xây dựng được hơn 20 nhà tạo điều kiện cho các hộ có nơi ở kiên cố, vững chắc.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, MTTQ thị xã Từ Sơn tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động, triển khai rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân nhằm huy động sức mạnh của toàn dân cùng tham gia xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong đó coi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đóng vai trò trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20, 191 của HĐND tỉnh và ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.  Phấn đấu mỗi xã, phường xây dựng mới từ 1 - 2 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thu Thủy, Đài Từ Sơn
Top