Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 22/02/2018 - 08:51
Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong vận động đồng bào Công giáo sống “tốt đời - đẹp đạo”
Bắc Ninh là tỉnh có đông đồng bào Công giáo, (hơn 3.350 hộ với hơn 14.000 nhân danh sinh sống tại 49 thôn, khu phố thuộc 35 xã, phường). Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thực hiện phương châm vận động bà con Công giáo sống “tốt đời - đẹp đạo”, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong lĩnh vực kinh tế, MTTQ phối hợp vận động bà con giáo dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; phát triển dịch vụ, buôn bán; sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300 trang trại vừa và nhỏ, 14 mô hình Hợp tác xã dịch vụ thương mại do người Công giáo làm chủ. Đời sống đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%. Kinh tế ổn định và phát triển, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng, khu tín ngưỡng tâm linh ngày càng khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để giáo dân phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá và sinh hoạt tôn giáo.

Ủy ban MTTQ phối hợp với chính quyền, Ủy ban đoàn kết các cấp thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm làm phong phú đời sống tinh thần cho giáo dân. Các xứ, họ đạo đều thành lập và duy trì sinh hoạt đều đặn các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phòng đọc sách nhằm hướng cho giáo dân, nhất là thanh, thiếu niên vào các hoạt động vui chơi lành mạnh. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20,191 của HĐND tỉnh. Việc cưới được tổ chức với không khí vui tươi lành mạnh, tiết kiệm. Việc tang không tổ chức ăn uống mà chỉ mời dân họ đọc kinh tại nhà thờ, thực hiện đào sâu chôn chặt. Các sinh hoạt tôn giáo được tổ chức long trọng, trang nghiêm, đoàn kết hài hòa gắn bó với truyền thống văn hóa của dân tộc.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được đồng bào Công giáo trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Điển hình trong bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỷ lệ giáo dân đi bỏ phiếu cao, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Nhiều giáo dân tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội. Toàn tỉnh có 1 người Công giáo tham gia HĐND tỉnh, 2 người tham gia HĐND cấp huyện, 37 người tham gia HĐND cấp xã; có 122 đảng viên là người Công giáo… Công tác tham gia xây dựng chính quyền của bà con giáo dân có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các xứ, họ đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào Công giáo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời đẹp đạo”; thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là những chính sách về tôn giáo; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân, bổn phận của giáo dân, góp phần tăng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Phương
Top