Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 10:10
Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022
Trong những năm qua, với sự quyết liệt, sáng tạo và thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trước thềm năm mới, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bắc Ninh cuộc phỏng vấn xoay quanh nội dung về những thành tựu sau 20 năm phát triển, phương hướng và các giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, tạo tiền đề phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trải qua 20 năm phát triển, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Bắc Ninh đã tạo nên những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí có thể khái quát những thành tựu nổi bật sau 20 năm và những kết quả quan trọng trong năm 2017 vừa qua?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến: Dưới ánh sáng đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, sau khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập, kế thừa những thành quả của tỉnh Hà Bắc, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nhân tố con người… để từ một tỉnh nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, đến nay đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển với tốc độ cao và chuyển dịch đúng hướng, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của cả nước. Bắc Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới. Các chỉ số thống kê sau hơn 20 năm của tỉnh: Kinh tế tăng trưởng bình quân 15,1%/năm; so với năm 1997, GRDP (giá hiện hành) tăng gấp hơn 80 lần; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1.674,5 lần; dịch vụ có chuyển biến mạnh, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 1.480 lần; thu ngân sách tăng xấp xỉ 114 lần; GRDP bình quân đầu người/năm tăng gấp 30,8 lần. Điểm nhấn nổi bật trong phát triển kinh tế của Bắc Ninh 20 năm qua đó là phát triển những khu, cụm công nghiệp tập trung đã tạo nên bước đột phá trong phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị của tỉnh theo hướng hiện đại, văn minh.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội có sự chuyển biến tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

 

   

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trò chuyện với các đảng viên Chi bộ thôn Lê Độ, xã Quế Tân (Quế Võ).

 

Riêng trong năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh; với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên các nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả toàn diện: hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu xếp trong tốp cao nhất cả nước, như: Xếp thứ nhất cả nước về tỷ lệ kiên cố hóa trường học (98,5%), tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia (91,44%), phổ cập giáo dục cho trẻ em mầm non 5 tuổi, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Xếp thứ 2 cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp (968.846 tỷ đồng), kim ngạch xuất khẩu (29,85 tỷ USD), thu hút vốn đầu tư nước ngoài, GRPD bình quân/người (6.027 USD), tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2. Đứng thứ tư cả nước về quy mô nền kinh tế (162.024 tỷ đồng); đứng trong 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được phát huy, cải cách hành chính được đẩy mạnh, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và phát huy được sức mạnh tổng hợp. Những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất ấn tượng, sẽ tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Phóng viên: Năm 2018 có vai trò quan trọng, là thời điểm tiến hành đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp quan trọng nào, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến: Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ đề: “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Các nhiệm vụ, giải pháp cần được tập trung chỉ đạo: Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII). Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, cùng với cả nước bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ theo chiều sâu, thu hút các ngành sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, bảo vệ môi trường, thu ngân sách lớn; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển logistics, dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với lộ trình hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm chỉ đạo phát huy hiệu quả các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, các trang trại… nâng cao giá trị gia tăng trên 1 ha canh tác.

 

   

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thăm trang trại nông nghiệp công nghệ cao DELCO tại xã Nguyệt Đức (Thuận Thành).

 

Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển và mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư thông qua các phương thức đối tác công tư, nhất là trong thực hiện một số dự án quan trọng của tỉnh. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, quan trọng, các công trình tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, tập trung nâng cao các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; quản lý chặt chẽ quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến phong cách, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quyền, đoàn thể và hệ thống chính trị vững mạnh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phóng viên: Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lời nhắn gửi gì đến toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến: Để có kết quả toàn diện đưa Bắc Ninh phát triển lên tầm cao mới trong thời gian qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ phối hợp của các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể qua các thời kỳ; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Bắc Ninh ở trong và ngoài nước đã chung vai, đóng góp trí tuệ, sức lực, tạo sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành với kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy- HĐND - UBND tỉnh đề ra, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nhân dịp Xuân mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người con Bắc Ninh ở trong và ngoài nước, những người yêu mến quê hương quan họ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí và gia đình có nhiều sức khỏe, đón xuân an lành, hạnh phúc!

Đỗ Xuân (Thực hiện)
Top