Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 10:04
Tỏa sáng niềm tin
Cứ mỗi độ Xuân về, dù đó là quy luật trời, đất, song mỗi người, mỗi nhà lại trào dâng cảm xúc hồ hởi, phấn khởi đón xuân sang. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo, khắp nơi đều hừng hực khí thế mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, thi đua xốc tới giành nhiều thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực.

Đất nước vào xuân, sức xuân phơi phới cho chúng ta thêm nghị lực mới, quyết tâm nỗ lực mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa xây dựng đất nước quê hương. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, cho dù còn nhiều gập ghềnh, chông gai nhưng đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, vị thế mới. Chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tư tưởng, đạo đức, phong cách mãi mãi là ánh sáng soi đường; Chúng ta có Đảng quang vinh dày dặn kinh nghiệm, vững tay chèo lái; Chúng ta có nhân dân anh hùng đồng lòng chung sức; Chúng ta có nền văn hóa nhân văn, nhân nghĩa, có bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, mãi mãi là sức mạnh vô song, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước vững bước đi lên, nâng cao vị thế Việt Nam, trên trường quốc tế, tiếp tục tỏa sáng tương lai.

Xuân Mậu Tuất (2018) đã về, nhìn lại năm qua, chúng ta tự hào quê hương ngày càng phát triển, đổi mới; kinh tế tăng trưởng cao, quy mô tiếp tục được mở rộng; sự nghiệp văn hóa phát triển bền vững; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể được tăng cường, giữ vai trò then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt đời sống xã hội; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, ổn định; vị thế của Bắc Ninh ngày càng tăng so với các tỉnh thành trong cả nước. Mừng xuân mới, nhân lên niềm vui mới, chúng ta ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ, để xuân sau lại nở rộ niềm vui.

Mùa xuân về! Chúng ta càng thêm nhớ Bác: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”. Xuân của niềm tin, xuân của lòng người, niềm vui nhân lên, nỗi buồn san sẻ. Chúng ta tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, người nghèo, người có công, công nhân lao động để người người có Tết, nhà nhà vui xuân.

Mừng Đảng-mừng Xuân! Năm mới thắng lợi mới!

Báo Bắc Ninh
Top