Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 09:50
Khẳng định vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác từng ngày vượt khó để vươn lên, Bảo Việt Bắc Ninh đã và đang tiếp tục khẳng định một hướng đi đúng bằng nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt để tồn tại và phát triển, giữ vững thương hiệu, uy tín của một đơn vị bảo hiểm hàng đầu về bảo hiểm phi nhân thọ với một tập thể dân chủ, minh bạch, đội ngũ tư vấn viên luôn tận tình trong kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư  Chi bộ, Giám đốc Công ty Bảo Việt Bắc Ninh cho biết, xác định rõ nhiệm vụ: “Phát triển kinh doanh là trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, do đó, Chi ủy, chi bộ Công ty đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ vững thương hiệu. Thực hiện chủ trương đó, Chi bộ Công ty coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, CNV là nhiệm vụ hàng đầu, để đảng viên, cán bộ, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó vận dụng vào thực tiễn, đề ra nhiệm vụ phát triển Công ty, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước.

Để  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trước hết phải quan tâm đến yếu tố con người và văn hóa doanh nghiệp. Vì thế, Chi bộ Công ty Bảo Việt Bắc Ninh đề ra và quyết tâm thực hiện các giải pháp để đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, có đạo đức tốt, gương mẫu trong xây dựng Đảng bộ và đơn vị phát triển. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo để xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa doanh nghiệp ngày càng phong phú. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ đặc biệt chú trọng. Tất cả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đều được Chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đặc biệt là việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).  Nhờ vậy, đội ngũ đảng viên, cán bộ, CNV luôn giữ vững phẩm chất chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Kết quả, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết đề ra. Năm 2017, doanh thu đạt 77,4 tỷ đồng; vượt 7,1% so với kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 13,8 triệu đồng/người/tháng.

Trong quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ quản lý, kinh doanh thường niên, cũng như thực hiện các phong trào và chương trình hành động, Chi bộ đặc biệt chú trọng vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Những năm qua, các tổ chức đoàn thể  đã bám sát chủ trương của Chi bộ thực hiện tốt vai trò là tổ ấm của mỗi đoàn viên, hội viên,  từng bước nâng cao đời sống giúp đoàn viên, hội viên yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, ủng hộ của các sở, ngành chuyên môn, sự hợp tác thân thiện của khách hàng, Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ngày càng phát triển về cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh. Đến nay, Công ty đã xây dựng mạng lưới hoạt động kinh doanh phủ khắp địa bàn, từ thành phố đến các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Để xứng danh Bảo hiểm Bảo Việt “Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam” trong hoạt động kinh doanh, Công ty Bảo Việt Bắc Ninh  luôn gắn liền với mục tiêu là thực hiện một số chủ trương về an sinh xã hội tại địa bàn. Bằng việc làm thực tế như phối hợp với Sở Giao thông -Vận tải (Ban An toàn giao thông) xây dựng cụm pa nô tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường trong tỉnh. Tổ chức nhiều phong trào từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động vì người nghèo, quỹ đồng nghiệp, quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ về tinh thần, động viên các em học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; đặc biệt là duy trì thường xuyên tổ chức nấu cơm, nấu cháo từ thiện cho hàng trăm bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Quế Võ...

Để vững vàng là vị trí trụ cột và giữ vai trò chèo lái hoạt động của Công ty đảm bảo đúng hướng và đạt được kết quả cao, Chi bộ Bảo Việt Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xứng đáng với vai trò là hạt nhân chính trị trong hoạt động doanh nghiệp; giữ vững và phát huy truyền thống của một Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và TSVM tiêu biểu.

Xuân Bình- Xuân Me
Top