Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 09:45
Nhiều việc làm hướng đến phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đối tượng tham gia, những năm qua, ngành BHXH có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những hoạt động cụ thể không chỉ tạo điều kiện cho người sử dụng lao động, người lao động, các tầng lớp nhân dân thuận tiện hơn khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN mà còn rút ngắn thời gian, chi phí, từng bước tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Một trong những hoạt động là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý. BHXH tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục và các chỉ tiêu, biểu mẫu; thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp qua hệ thống bưu điện. Nếu như trước đây, khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN các doanh nghiệp phải đến cơ quan BHXH thực hiện thì nay hồ sơ được tiếp nhận ngay tại cơ quan, đơn vị vì thế giảm nhiều chi phí, thời gian khi tham gia, nhất là những doanh nghiệp có số lao động lớn. Đối với việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng được quan tâm. BHXH tỉnh triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, theo đó việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được phân cấp về BHXH các huyện, thị xã, thành phố, tạo được sự chủ động cho cả đối tượng, người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH. Năm 2017, toàn tỉnh cấp mới 131.001 bìa sổ, 635.843 thẻ BHYT và cấp lại 22.189  bìa sổ BHXH, 78.568 thẻ BHYT. Các chế độ của người tham gia luôn được chi trả kịp thời. Đến nay, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã đi vào ổn định, đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả từng bước nâng cao nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm góp phần bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ và an toàn tiền mặt.

Cùng với các hoạt động trên, ngành đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Hiện BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hiện nay chỉ cần ở tại đơn vị sẽ thực hiện được các thủ tục nhờ phần mềm kết nối với cơ quan BHXH. Được triển khai từ năm 2015, đến nay 100% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện giao dịch điện tử góp phần giảm từ 115 thủ tục xuống còn 32 thủ tục, giảm 38% thành phần hồ sơ, giảm 54% quy trình và giảm đáng kể thời gian thực hiện. Việc triển khai giám định BHYT điện tử đã phát huy hiệu quả, bảo đảm minh bạch, khách quan trong công tác khám chữa bệnh BHYT cũng như hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT… BHXH các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ và đưa thủ tục về BHXH, BHYT giải quyết tại Trung tâm hành chính công, qua đó giảm tải áp lực công việc, giúp BHXH tỉnh tập trung thời gian cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý công tác sổ BHXH, thẻ BHYT phục vụ đối tượng.

Bên cạnh các hoạt động về chuyên môn, những năm qua, BHXH tỉnh cũng tham mưu cho các cấp, các ngành có nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT. Gần đây nhất là hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh… Việc ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng chính sách BHYT không chỉ khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh đến người dân mà còn từng bước thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt 92,56%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT cao trong tốp đầu cả nước. 

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến người tham gia không chỉ góp phần giúp ngày càng nhiều người lao động và các tầng lớp nhân dân được thụ hưởng những chính sách ưu việt về BHXH, BHYT, BHTN mà còn giúp ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo tiền đề triển khai thực hiện chính sách liên quan đến bảo hiểm trên địa bàn thiết thực, hiệu quả.

Lê Đại
Top