Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 13/02/2018 - 09:14
Phương án tổ chức giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm
1. Nút giao QL1- QL38 (Cầu vượt Bồ Sơn)

* Hướng phương tiện từ Hà Nội về thành phố Bắc Ninh:

Các phương tiện trên QL1 theo hướng Hà Nội vào trung tâm thành phố Bắc Ninh phải đi thẳng qua gầm cầu vượt Bồ Sơn, sau đó rẽ phải theo đường nhánh để lên cầu Bồ Sơn vào trung tâm thành phố Bắc Ninh.

* Hướng phương tiện từ Lạng Sơn, Bắc Giang đi cầu Hồ:

Các phương tiện lưu thông trên QL1 theo hướng từ Lạng Sơn, Bắc Giang đi cầu Hồ đi thẳng qua gầm cầu vượt Bồ Sơn, sau đó rẽ phải theo đường nhánh để lên cầu Bồ Sơn đi cầu Hồ.

* Hướng phương tiện từ cầu Hồ đi Bắc Giang, Lạng Sơn:

Các phương tiện lưu thông trên QL38 theo hướng từ Cầu Hồ đi Bắc Giang, Lạng Sơn đến chân cầu vượt Bồ Sơn (phía Ba Huyện, phường Khắc Niệm) rẽ phải theo đường nhánh ra QL1 đi Bắc Giang, Lạng Sơn.

2. Nút giao phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh.

Tất cả các phương tiện ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe mô tô từ thành phố Bắc Ninh đi theo đường Nguyễn Quyền rẽ phải ra QL18 đi Yên Phong, Nội Bài (cấm các phương tiện xe tải, ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi đi theo hướng này).

Các phương tiện lưu thông trên QL18 hướng cầu Khả Lễ đi Nội Bài không được phép rẽ phải vào thành phố Bắc Ninh.

Top