Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 16:57
Tết con không về

Tết con không về ngày vui chẳng trọn

Nồi bánh chưng đầy mà tưởng vẫn vơi

Trời sầm sì mà chẳng hạt mưa rơi

Mẹ đi ra đi vào mấy lần rồi quay lại.

Tết con không về cành hoa đào ái ngại

Nở một phần còn để lại mùa sau

Cháu nội về hỏi dồn dập: - Bác đâu?

Trả lời qua loa: - Bác bận nhiều bên ấy

Tết con không về đêm nhà tỉnh dậy

Thèm ánh đèn hắt qua cửa phòng con

Nằm suy nghĩ miên man chờ đợi mỏi mòn

Mơ ai hát tiếng Anh xa vời vợi…

Tết con không về mâm cơm vẫn đợi

Đủ món rồi sao vẫn thiếu thiếu chi?

Ghế con ngồi nguyên chỗ ấy mọi khi

Chuyện trò đâu mà năm nay ít vậy?

Tết con không về ở phương trời bên ấy

Có nhớ về Tết Việt không con?

Cuộc sống “hóa Tây” hãy giữ vững tâm hồn

Về Tổ quốc nơi mẹ cha chờ đợi…

Trung Du
Top