Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 16:56
Ngày xuân gửi người một thuở

Xuân đã về

Trong ấy hẳn là vui

Vũ trường

Rộn ràng tiếng nhạc

Em có nghe chăng

Quan họ quê mình?

Chiếu chèo ngày xuân

Mở trước cửa đình

Hoàng tử thẫn thờ

Nhớ thương cô Tấm

Con đê làng

Nơi nào ta hẹn gặp

Xuân đã về

Em còn nhớ hay quên?

Đò đã sang ngang

Bóng ngả về chiều

Muốn đốt thời gian

Cháy bùng ngọn lửa

Chuyện của chúng mình

Hóa tro tàn tất cả

Có những điều

Mãi mãi ở trong tim.

Nguyễn Khắc Đàm
Top