Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 16:54
Mưa đền Rồng*

  Mưa chi cuốn cả đất trời

  Vào trong lời trẻ rối bời yêu thương

 

Ngôi cao bão lớn là thường

Đế vương âu cũng đoạn trường tìm nhau

Còn đây áo lụa khăn màu

Chưa phai sắc thắm đã nhàu cơn mơ

Đền Rồng bong bóng tuổi thơ

Chiêu Hoàng chợt nhớ thuở chưa lấy chồng

Thảo thơm trái thị trái hồng

Ngai vàng cũng tặng cầu vồng cũng cho

Mênh mang non nước cơ đồ

Nửa đi cửa biển nửa chờ non cao

Ngâu duyên một vạt áo bào

Lệ mưa đẫm giấc chiêm bao má hồng

________________________________

* Đền Rồng ở Đình Bảng (Từ Sơn-

Bắc Ninh) thờ vua nữ Lý Chiêu Hoàng

thời Lý

Trương Thị Kim Dung
Top