Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 16:53
Cánh đồng xuân

Xanh xanh cánh đồng xuân

Lúa non mượt tít tắp

Những cô gái làm đồng

Cười…

long lanh ánh mắt.

Hình như hôm qua gặp

Chung câu hát hội làng

Lời ca ai bỏ lửng

Nhớ em-nhớ dịu dàng

Trời cao én thấp thoáng

Liệng từng cặp, từng đôi

Mừng nông thôn đổi mới

Vui hội xuân quê hương

Gái làng ai cũng đảm

Nụ cười ai cũng tươi

Cứ lặng lẽ tỏa sáng

Vươn chiếm đỉnh tuyệt vời.

Mai đi lên biên giới

Mang cả cánh đồng xuân

Quê hương trong ánh mắt

Anh và em

rất gần!

Mã Văn Tính
Top