Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 16:51
Xuân

1. Lấn bấn mưa rêu

         bấm ngõ

        Đường Xuân về

        nửa bước vẫn còn trơn

      2. Cỏ năm cũ

                         đổi màu mực mới

        ngoài trời

                    mê mải viết thơ xuân

     3. Mở hàng Xuân

         Gót đào trẩy hội

         Áo lụa cánh tiên

         Nõn búp lộc vừng

     4. Chẳng lụy khơi xanh

        Dạt vào đầm cạn

        Nở biếc tình

        Một chấm bèo hoa

Trương Thị Kim Dung
Top