Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 14:54
Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Đảng bộ phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) hiện có 427 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đem lại niềm tin trong nhân dân.

Đường Ngô Gia Tự, đoạn chạy qua địa bàn phường Tiền An ngày càng xanh-sạch-đẹp

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Tiền An chia sẻ: “Năm 2017, Đảng bộ phường Tiền An nỗ lực phấn đấu đạt TSVM tiêu biểu. Để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, toàn Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng phải bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân ngay từ cơ sở. Với nguyên tắc ấy, Đảng ủy phường đã phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, thường trực Mặt trận, trưởng, phó các đoàn thể... phụ trách từng khu, từng tổ dân phố, nhằm hướng dẫn, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng tới các chi bộ, tổ chức và quần chúng nhân dân”. 

Một trong những cách làm hay ở Đảng bộ phường Tiền An là bắt đầu từ năm 2018, cán bộ, đảng viên, công chức của phường thực hiện Lễ chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần. Dưới lá cờ thiêng liêng, mỗi tuần 1 đồng chí cán bộ, đảng viên của phường kể một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà mình thấy tâm đắc nhất, chia sẻ về những việc làm hay, những sáng kiến, hay bài học kinh nghiệm… gắn với liên hệ bản thân, thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, vì thế mà trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến.

Đối với xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ rất chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết sát với thực tiễn ở địa phương. Nhờ đó, mà trong thời gian qua, hầu hết các khu phố ở phường Tiền An đều có hệ thống chính trị vững mạnh, các chi bộ khu phố đều đã phát huy được vai trò hạt nhân trong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Đồng chí Nguyễn Văn Mận, Bí thư chi bộ khu phố 2 cho biết: “Mỗi khi thực hiện các nhiệm vụ của khu phố, chúng tôi đều tổ chức công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, nêu cao vai trò giám sát của nhân dân. Chính vì vậy, mà các nội dung quy ước của khu phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với trên 98% các hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội được Đảng bộ phường Tiền An xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nằm ở vị trí  trung tâm của thành phố Bắc Ninh và của tỉnh, phường Tiền An có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao thông… trong việc phát triển kinh tế. Năm 2017, phường Tiền An tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ, xây dựng một số tuyến phố chuyên doanh; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; bảo vệ chăm sóc và phát triển cây xanh đô thị” đạt kết quả thiết thực. Thời gian qua kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng bền vững, các ngành nghề dịch vụ thương mại phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đời sống nhân dân ổn định và cải thiện rõ rệt: Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 25 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 8,5 tỷ đồng (đạt 104% so với dự toán được giao); tỷ lệ hộ nghèo giảm, chỉ còn 26/1406 là hộ nghèo; hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình như: Cải tạo sân Trung tâm văn hóa thể thao của phường, mở rộng tuyến phố Hàng Mã; cải tạo nhà văn hóa khu 2 và khu 4.

Với sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chính quyền của cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy trong việc quán triệt và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ phường Tiền An sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Ngô Phú
Top