Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 10:20
Tăng cường công tácquản lý lễ hội đầu năm
Mùa xuân mới đã về, mùa lễ hội truyền thống của các miền quê lại đến, khơi dậy những nét đẹp văn hóa lịch sử của dân tộc, quê hương, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giầu thêm sắc xuân. Nhưng mỗi mùa lễ hội qua đi để lại không ít dư âm phiền toái nếu không được tổ chức quản lý chặt chẽ và chu đáo.

Những năm gần đây do sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, cùng với sự tác động về kinh tế thì văn hóa, xã hội cũng có sự biến đổi, đặc biệt là xu hướng biến đổi của các lễ hội. Các  lễ hội truyền thống có quy mô ngày càng mở rộng cả về không gian và thời gian. Nhiều lễ hội của làng trở thành lễ hội vùng, thậm chí là lễ hội chung của huyện. Đối tượng đến dự không chỉ là người dân địa phương mà ở khắp toàn quốc, có nhiều du khách nước ngoài, gây sự quá tải về không gian tổ chức lễ hội, nẩy sinh hàng loạt những vấn đề bức xúc như vệ sinh, môi trường, chen lấn xô đẩy, quá tải về các dịch vụ ăn nghỉ, hành lễ, làm cho ban tổ chức khó điều hành chương trình lễ hội. Đặc biệt là vấn đề ách tắc giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Mục đích của lễ hội cũng có sự biến đổi, vấn đề đáp ứng nhu cầu tâm linh và vui chơi giải trí đang bị lấn át bởi sự mê tín, dị đoan, trục lợi… làm mất đi vẻ đẹp truyền thống lễ hội của các địa phương.

Bắc Ninh là một tỉnh có nhiều lễ hội so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, có nhiều lễ hội lớn của một vùng và thu hút nhiều khách thập phương. Việc quản lý lễ hội đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đã dần đi vào nền nếp, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử-văn hóa. Mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất đã đến. Để công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm đạt hiệu quả cao, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh, tổ chức lễ hội phù hợp với lối sống, phong tục tập quán địa phương, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống; thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng và các quy định về tổ chức lễ hội; nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, gìn giữ môi trường văn hóa lễ hội.Quản lý lễ hội là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, cần phải nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và toàn thể nhân dân để lễ hội truyền thống mãi mãi trường tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Trường Sinh
Top