Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/02/2018 - 10:18
Hải quan Bắc Ninh dấu ấn năm 2017
Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là đơn vị có kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đứng đầu cả nước và là 1 trong 10 Cục Hải quan dẫn đầu về số thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Đây là kết quả minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng hình ảnh đơn vị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả hội nhập với khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hải Quan giai đoạn 2012-2016

 

 

Điểm nhấn nổi bật nhất là kết quả trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh đã vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi của ngành.  Nhờ đó thời gian thông quan giảm xuống còn từ 1-3 giây đối với tờ khai luồng xanh, tỷ lệ tờ khai miễm kiểm tra (luồng xanh) chiếm 70%, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ còn 2%, thời gian thông quan trung bình của hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính đề ra. Cùng với đó, đơn vị còn khai thác, áp dụng hiệu quả phần mềm, chương trình nghiệp vụ kết nối chung toàn ngành; xây dựng  phần mềm riêng của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện đề án nộp thuế điện tử, thông quan 24/7 nên đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan. Trong giải quyết thủ tục hải quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, giải quyết kịp thời các vướng mắc của DN và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Năm 2017, Cục thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 2.500 bộ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; 100% khai hải quan được thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VICS. Việc triển khai chính thức Hệ thống DVCTT đáp ứng mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử và là bước đi quan trọng trong cải cách, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.  

Nhờ cải cách, hiện đại hóa, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp năm 2017, Hải quan Bắc Ninh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao. Điển hình, đơn vị làm thủ tục hải quan cho 3.327 doanh nghiệp, tăng 20% so với năm 2016 với 1.112.271 tờ khai.  Tổng kim ngạch XNK trong năm đạt hơn 147,7 tỷ USD, tăng 44% so với năm 2016 (trên địa bàn Bắc Ninh hơn 85 tỷ  USD, Bắc Giang hơn 13,9 tỷ USD, Thái Nguyên gần 48,8 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch XK  hơn 71,2 tỷ USD, kim ngạch NK hơn 76,5 tỷ USD.  Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 9.377,55 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016 và vượt 28 % chỉ tiêu pháp lệnh giao. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… Năm 2017, Cục phối hợp kiểm tra bắt giữ và xử lý 749 vụ, trong đó, phạt hành chính 741 vụ, với tổng số tiền 14,79 tỷ đồng; Chuyển các lực lượng chức năng xử lý 8 vụ (trong đó 1 vụ vận chuyển ma túy và 7 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa).

  Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao số thu NSNN 10.400 tỷ đồng. Nhiệm vụ đặt ra   hết sức nặng nề, nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và chính quyền địa phương trên địa bàn ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức, tin rằng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hà Linh
Top