Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/02/2018 - 16:17
Giao ban trực tuyến Văn phòng T.Ư Đảng và văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy
Ngày 9-2, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức giao ban trực tuyến Văn phòng T.Ư Đảng và văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động trọng tâm của Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy trong tháng 1-2018 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 2-2018.

Trong tháng 1, thông qua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Văn phòng T.Ư Đảng đã ban hành các văn bản, được tổ chức thực hiện có hiệu quả như Quy định của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, hướng dẫn quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, hướng dẫn ban hành một số văn bản của Tỉnh ủy, Thành ủy; quy chế chuyên môn theo dõi địa phương. Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tổ chức thực hiện công tác thông tin đạt hiệu quả.

Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả công tác đạt được của Văn phòng T.Ư Đảng, các văn phòng Tỉnh uỷ, Thành uỷ cả nước trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu, giải trình một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị các văn phòng Tỉnh uỷ, Thành uỷ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ cấp uỷ; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trước mắt, các địa phương cần quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ;…

Mai Phương – Trần Thư
Top