Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 09/02/2018 - 09:50
Quế Võ phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới trong năm 2018
Đến hết năm 2017, huyện Quế Võ có 14/20 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) là: Phượng Mao, Phương Liễu, Mộ Đạo, Nhân Hoà, Bằng An, Quế Tân, Việt Hùng, Cách Bi, Đào Viên, Việt Thống, Đại Xuân, Chi Lăng, Đức Long, Bồng Lai.

Nhà máy nước sạch tập trung xã Phù Lãng hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2016 góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch của người dân.

 

6 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, trong đó: Xã Phù Lãng đạt 15/19 tiêu chí, Châu Phong đạt 17/19 tiêu chí, Ngọc Xá đạt 17/19 tiêu chí, Phù Lương đạt 15/19 tiêu chí, Hán Quảng đạt 16/19 tiêu chí, Yên Giả đạt 17/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn thiếu của các xã chưa đạt chuẩn NTM chủ yếu là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, tổ chức sản xuất, môi trường, văn hoá. Năm 2018, huyện Quế Võ phấn đấu có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện hoàn thiện 2 tiêu chí cấp huyện là: Y tế - văn hoá - giáo dục và môi trường, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Dự toán, nhu cầu vốn để xây dựng, hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn của các xã chưa đạt chuẩn và các công trình cấp huyện khoảng 440 tỷ đồng, trong đó huyện đề nghị: Ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 330 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách huyện, các xã và người dân đóng góp.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top