Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 16:43
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày 8-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC; các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tích cực trả lời những kiến nghị, đề xuất, khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ CCHC của các Bộ, ngành, địa phương; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm đáng kể so với năm 2016; việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân có chuyển biến rõ rệt; các Bộ, ngành, địa phương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC đem lại hiệu quả thiết thực.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, năm 2017, công tác CCHC đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội: Trung tâm Hành chính công tỉnh và 8 đơn vị cấp huyện đi vào hoạt động, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao; 1025/1706 thủ tục hành chính áp dụng tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích; công tác cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không ngừng được nâng cao về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; toàn tỉnh triển khai áp dụng được 335 dịch vụ công mức độ 3, 27 dịch vụ công mức độ 4…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận công tác CCHC trong năm 2017 đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước; đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát huy vai trò của người đứng đầu; tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC của các Bộ, ngành với các địa phương đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt; xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông…góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội của cả nước trong năm 2018.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: Những năm qua, công tác CCHC luôn được tỉnh xác định là một trong ba đột phá chiến lược đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả công tác CCHC thông qua việc p nhập một số phòng chuyên môn của các sở và các đơn vị sự nghiệp. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); tiếp tục xây dựng Đề án về CCHC, trong đó có đề án Chính quyền điện tử; triển khai kết nối liên thông đến cấp xã; xây dựng các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp; Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017 của tỉnh; tổ chức thi đua khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC.

Xuân Me
Top