Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 09:01
Tăng cường tuyên truyền về trật tự ATGT tại khu công nghiệp
Trước tình hình số vụ tai nạn giao thông liên quan đến công nhân viên, người lao động trong khu công nghiệp có xu hướng tăng cao, Ban ATGT tỉnh có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền về trật tự ATGT tại tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động đối với các cơ sở đoàn trực thuộc, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tổ chức các buổi tập huấn, nghiệp vụ về công tác bảo đảm trật tự ATGT nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT trong người lao động, thanh niên công nhân đang làm việc, sinh sống các khu công nghiệp.

Hoài Phương
Top