Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/02/2018 - 08:47
Gia Bình phấn đấu hoàn thành đổ ải trước ngày 14-2
Đến hết ngày 7-2, Xí nghiệp KTCTTL huyện Gia Bình đưa nước đổ ải được 3.400 ha, đạt 83% diện tích đổ ải theo kế hoạch.

Nông dân xã Đại Lai (Gia Bình) làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

 

Trong đó một số địa phương như: Quỳnh Phú, Đông Cứu, Lãng Ngâm, Xuân Lai, Nhân Thắng,…cơ bản hoàn thành đổ ải. Cùng thời gian, nông dân trên địa bàn huyện Gia Bình làm đất đợt 1 được 1.800 ha, gieo 410 ha mạ, trồng 90 ha cây màu vụ xuân. Hiện nay, huyện Gia Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo các trạm bơm tăng cường vận hành đưa nước, phấn đấu hoàn thành đổ ải trước ngày 14-2, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy lúa xuân trong lịch thời vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top