Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/02/2018 - 08:52
Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
Ngày 6-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn là “Năm cao điểm hành động về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Sau một năm triển khai, toàn ngành kiểm tra 59.323 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông, lâm nghiệp thuỷ sản, phát hiện 10.756 cơ sở vi phạm, xử phạt 9.967 cơ sở với tổng số tiền hơn 80,2 tỷ đồng; phối hợp với Bộ Công an tổ chức thanh, kiểm tra 293 cơ sở, phát hiện và xử phạt hơn 100 cơ sở kinh doanh tôm có chứa tạp chất với số tiền 3,9 tỷ đồng; góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng chất cấm, giảm thiểu lạm dụng hoá chất, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản... Tỷ lệ cơ sở sản xuất nông, lâm, thuỷ sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện ATTP đạt 97,33%, tăng 6,33% so với năm 2016. 63 tỉnh, thành phố xây dựng thành công 746 chuỗi cung ứng nông, lâm, thuỷ sản an toàn, trong đó 382 chuỗi được giám sát, kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.

Tại Bắc Ninh, hoạt động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP đạt kết quả khả quan, có sự phối hợp tốt giữa các ngành Y tế, Nông nghiệp và Công Thương. Theo kết quả đánh giá, phân loại, lĩnh vực vật tư nông nghiệp có 19 cơ sở sản xuất chế phẩm, giống thuỷ sản xếp loại A, 6 cơ sở xếp loại B, 1 cơ sở xếp loại C; lĩnh vực sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản có 113 cơ sở sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến xếp loại A, 54 cơ sở xếp loại B, 1 cơ sở xếp loại C và 16 cơ sở ngừng hoạt động. Công tác tuyên truyền về ATTP được triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức cho người dân. Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên, góp phần kiểm soát tốt hơn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị các cơ quan chuyên môn tích cực kiểm tra, giám sát chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bảo đảm ATTP trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu, phân tích sản phẩm tại các cơ sở sản xuất; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chế tài xử lý nhằm răn đe, ngăn chặn những tổ chức, cá nhân vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khánh Linh
Top