Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 06/02/2018 - 16:47
Thông tin, quán triệt về bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công
Chiều 6-2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thông tin, quán triệt về vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công. Các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Các đại biểu được thông tin thực trạng tình hình ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2013-2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; những vấn đề nhận diện từ Công an tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nắm tình hình, tham gia giải quyết ngừng việc tập thể, đình công ở một số đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến các đại biểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, nhấn mạnh quan điểm của tỉnh trong việc thu hút các nhà đầu tư tại tỉnh và vai trò của tổ chức Công đoàn, các ngành chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN. Về nhiệm vụ cụ thể, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong chấp hành chính sách, pháp luật lao động;  đẩy mạnh tuyên truyền  Chỉ thị 22-CT/TW  về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong các KCN, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường hơn nữa việc gặp gỡ, tôn vinh doanh nghiệp; rà soát các chế độ an sinh xã hội đối với CNLĐ trong các KCN; ngăn ngừa, phát hiện sớm và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc đình công, ngừng việc tập thể… đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các KCN nói riêng và tỉnh nói chung.

Thảo Nguyên
Top